Winters Binnen zoekt zakelijk leider

Wat is Winters Binnen?

In februari, aan het einde van de winter, vindt Winters Binnen plaats; een intiem en verrassend kunstenfestival diep in Amsterdam-Noord. Er is muziek, theater, film, beeldende kunst en literatuur in de openbare ruimte, in huiskamers, in winkelcentra, buurthuizen, cafés en op andere onconventionele locaties. Elke dag vormt een andere wijk van Amsterdam-Noord het podium van het festival. Professionele kunstenaars, culturele instellingen, lokale ondernemers en buurtinitiatieven werken samen tijdens dit festival dat door alle lagen van de bevolking snijdt, in de verborgen rafelranden van de stad waar onder de oppervlakte nog veel verhalen wachten om verteld te worden. Winters Binnen is Amsterdam Noord ten voeten uit. Gedragen door de lokale culturele partners, met programma’s van artiesten uit Noord en programma’s die Amsterdam Noord met de rest van de wereld verbinden en performances op allerlei locaties in drie buurten maakten het een buurtgericht werelds festival.

Het team van Winters Binnen bestaat uit bevlogen en betrokken (freelance) mensen: een artistiek leider en programmeur, de productiecoördinator, de publiciteit coördinator, en een actief stichtingsbestuur.


Functieomschrijving:

De zakelijk leider is onder supervisie van het stichtingsbestuur samen met de artistieke leiding eindverantwoordelijk voor het beleid en de jaarlijkse ontwikkeling en uitvoering van het programma van Winters Binnen. Meer specifiek is hij/zij daarbij verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken (inkomsten en kosten) van het totale project. Stichting Winters Binnen is een projectorganisatie. De organisatie wil de komende tijd een professionaliseringsslag maken en is ook op zoek naar zakelijk leider die deze uitdaging wil aangaan.

Tot je taken behoort onder andere:
– Opstellen en bewaken van de jaarlijkse en de meerjarenbegroting
– Strategie en samen met de programmaleiding uitvoering van de fondsenwerving m.b.t. verschillende korte en lange termijn inkomstenbronnen
– Bewaking liquiditeit en uitgaven
– Supervisie van de productiecoördinator
– Zonodig, samen met de productiecoördinator onderhandelen over de zakelijke voorwaarden m.b.t. de belangrijkste voorstellingen
– Boekhouding, dan wel de supervisie daarover
– Verzorging zakelijke verantwoording naar de resp. geldschieters, samen met de artistieke leiding
– Verzorging van de jaarstukken

De werktijden zijn flexibel en in overleg met de rest van het team.
Gemiddeld ben je één tot twee dagen per week in de weer/beschikbaar voor Winters Binnen. Het team vergadert gemiddeld één keer per week op een vast dagdeel, maar er wordt een grote vorm van flexibiliteit verwacht.

Wat vragen wij?
– Affiniteit met de sociale en culturele kant van stedelijke ontwikkeling, Amsterdam-Noord in het bijzonder.
– Een duidelijke visie op de zakelijke kant van Winters Binnen
– Een WO of HBO opleiding
– Tenminste 3 jaar relevante zakelijke ervaring in de kunstsector
– Enthousiasme en flexibiliteit
– Je woont in (de buurt van) Amsterdam

Wat bieden wij?
– Een gedreven en gezellig team
– Nauwe samenwerking met de culturele instellingen in Amsterdam-Noord
– De mogelijkheid een lokale traditie niet alleen te ondersteunen maar ook verder te ontwikkelen
– Een vergroting van je netwerk in de (podium)kunsten- en fondsenwereld
– de vorige festivaleditie is net afgerond, de voorbereidingen op de volgende start, inclusief de fondsenwerving die nodig is om niet alleen het festival maar ook het kernteam zelf te kunnen betalen.

Interesse? Mail je cv met een motivatiebrief uiterlijk 7 juni 2018 naar info@wintersbinnen.nl